Deutsch
Svenska
English

Jag har i många år arbetat för ledande översättarbyråer i Europa. Om du kontaktar mig direkt så slipper både du och jag de kostnader som denna mellanhand innebär. Jag har under alla dessa år inte en enda gång mottagit någon negativ kritik för mina översättningar. Jag arbetar mycket effektivt och noggrant. Genom den direkta kontakten har vi större möjligheter att komma fram till ett exakt resultat.