Deutsch
Svenska
English

Om du har intresse att lära dig svenska så kan du gärna kontakta mig för att diskutera möjliga lösningar för en intensivkurs eller undervisning för längre tid.

Erfarenhet
Jag jobbade i 7 år som svensklärare på en kvällsskola, VHS (Volkshochschule), i Kiel med omnejd. Trots att det var ett mycket roligt och intressant jobb så beslutade jag mig p.g.a. tidsbrist för att sluta med detta arbete. Nu har jag endast privata elever och elever från företag.

Arbetsintyg Volkshochschule Kiel