Deutsch
Svenska
English

Tyska till svenska

Jag översätter bara i den riktning som jag behärskar bäst, d.v.s. tyska till svenska. Det gör jag eftersom jag hyser stor respekt för ett språks nyansrikedom och lägger stor vikt vid exakthet. Av erfarenhet vet jag att dessa egenskaper lönar sig i denna konkurrensbetonade bransch.

Utbildning SAE-J2450