Deutsch
Svenska
English

Om ditt företag har behov av en tolk i Sverige, Tyskland eller någon annanstans så kan du gärna kontakta mig.

Erfarenhet
Jag har bl.a. tolkat för ett vänortsutbyte mellan Eckernförde och Hässleholm. Denna kontakt ledde till att jag även ordnade och tolkade ett studiebesök kring lärlingsutbildning i Kiel. Jag hjälper gärna till med liknande arrangemang.
Jag har även tolkat för H&M vid kundintervjuer i Hamburg.

Referens