Deutsch
Svenska
English

Jag har arbetat som frilansande översättare sedan 2002. Nedan följer ett urval av de texter som jag har översatt genom åren. Jag arbetar med det gängse översättarprogrammet SDL Trados.

Allmänna texter

Vinbok: Vin, André Dominé, Könemann, 2004

Omställning av helt datasystem (med Trados Teamwork)

Upphandlingar

Meritförteckningar

Dokumentärfilmer

Reklam, bl.a. för evenemangstält, smycken

Distributörsavtal

Tennisracket

Produktundersökningar

Boxnings-managementkontrakt

Välkomsttext för en kyrka

Klassificeringsprov till språkkurser

Recept

Telefonbetalning

Semesteranläggningar

Ordersystem för originalreservdelar till bilar

Reklam för husbilar

Indiantält

Husbilsutrustning

Platsannonser

Diverse Internetsidor

Produktinformation, bl.a. för godis, popcorn, babyprodukter

Intervjuformulär

Födelsedagsgratulationer

Hästfoder

Turistinformation

Barnvagnar

Barnberättelser

Tekniska texter

Fordonsindustri

Industri- och processautomation DVD-recorder

Produktion av betongplattor

Betongvibratorer

Ljusinstallationer

Lyftmaskiner

Tippbord

Oscillerande sågar

Sågmaskiner

Bilbatterier

Kopiatorer

Skannrar

Industriportar

Värmeanläggningar

Bakmaskiner

Dammsugare

Kemiska uppgifter

Byggnadsplatsförordningar

Packmaskiner

Navigationssystem

Slipmaskiner

Bilförsäljning

Bruksanvisningar för bilar

Rullbanor

Separeringssystem för golvbrädor

Patentanmälningar

Typskyltar

Felavhjälpning

Inspelningsapparater

Rengöring av avdamningsfilter

Diktafoner

Konformitetsförklaringar

Vanliga frågor om dataspel

Filmdukar

Laserdistansmätare

Avfallshantering

Transportanläggningar