Deutsch
Svenska
English

Prissättningen baseras på antalet ord i den text som ska översättas och är mycket okomplicerad. Om du skickar mig texten per e-post så skickar jag ett prisförslag till dig inom kort.