Deutsch
Svenska
English

1975 föddes jag i Linköping. Sedan 1997 har jag bott i norra Tyskland med ett avbrott på tre år, då jag bodde i Sverige. Jag har också bott i London och har rest omkring en hel del i världen. Jag har studerat både engelska och tyska och har 80 poäng tyska i min svenska universitetsexamen som även innehåller pedagogik och kemi. Jag håller god kontakt med mitt modersmål genom att lyssna på svensk radio, läsa böcker och tidningar, prata med familj och vänner på telefon samt genom att besöka Sverige flera gånger om året.